Astrologie

 

Een aparte techniek die ik kan inzetten ter ondersteuning van de counselinggesprekken is astrologie. In het vervolg van de begeleiding kan de geboortehoroscoop en de dynamiek daarvan in de tijd (transits) houvast en inspiratie bieden.

Voor alleen een astrologisch consult, misschien met een speciale vraag of alleen uit nieuwsgierigheid, ben je ook welkom.

 

Voor het maken van een geboortehoroscoop is je geboortedatum en plaats en een betrouwbare geboortetijd nodig. Dit laatste wordt vaak gevonden in het trouwboekje van de ouders. Ook kan deze tegen een geringe vergoeding opgevraagd worden bij de geboortegemeente.

 

De gesprekken kunnen worden opgenomen en verstrekt als MP3

Ook wordt de horoscooptekening meegegeven.

Geboortehoroscoop

 

De duiding van je geboortehoroscoop geeft vaak veel herkenning en helpt om jezelf en de situatie waarin je zit te aanvaarden en met meer begrip en mededogen tegemoet te treden. Het is vaak een bevestiging, een (h)erkenning voor wie je bent. Het plaatst dingen in een perspectief, je ziet het geheel wat beter, je mogelijkheden, je moeilijkheden. Het helpt een gevoel van eerbied en zin voor het mysterie van je leven te krijgen.

Relatiehoroscoop

 

Ook bij een relatie kan astrologie behulpzaam zijn. Hierbij maak ik gebruik van de geboortehoroscopen van beide partners en de vergelijking daarvan.
Het alleen al meemaken van de duiding van de geboortehoroscoop van de partner levert vaak veel begrip op voor elkaar. De duiding van de geboortehoroscoop is het onderwerp van het eerste consult.
In een tweede gesprek met beide partners gaan we op zoek naar de vragen en moeilijkheden die jullie in relatie met elkaar tegen komen en bezien deze in het licht van jullie beider “sterke en zwakke” punten.
Een relatieduiding helpt vaak jezelf en elkaar te waarderen en te aanvaarden zoals je bent.

Bij relatieastrologie gaat het in de praktijk vaak om liefdesrelaties, maar ook andere relaties zoals ouder-kindrelaties,  collega-relaties enz. kunnen bekeken worden.